Amsterdam International Antiquarian Book & Map Fair

Selected Highlights


Exhibitor

Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B
NL-2585 XN Den Haag
The Netherlands

Contact

Arine van der Lely - van der Steur

Phone

+31-70-7439080 +31-70-7439080

Email

info@arinevandersteur.nl

Website

www.arinevandersteur.nl

Rooswijk, van N. Cort en waerachtich verhael van alle geschiedenissen, handelinge, aenslage, storme en schermusinghe in ende voor der stadt heerlem in hollandt geschiet. Zedert de belgheringhe van dien/aengheteekent ende beschreven by N.R. burgher ende poorter der voornoemde stadt heerlem. gheprent tot Leyden by my Jan Moyt Jacobszoon. gheswooren bouck prenter en figuer snijder der J.M. woonende op de Dosterluur plaets 1573, 31 leaves. Cardboard binding with decorative paper. On first page manuscript writing: Deze eerste druk van de beschrijving der belegering van Haarlem, door N. van Rooswijck, is zeer zeldzaam en geacht, als door een ooggetuige geschreven. De afbeelding van Kenau Hasselaar, in hout gesneden, op de laatste bladz. wordt mede zeer geacht. Zie catal. der letterk. nalatensch. van Jac. Koning, p. 163, no 175. With woodcut vignette on title page, on first page and on last page of Kennau Simonsdochter Hasselaer, famous opposition leader. On last page in writing: "Haarlem is overgegeven den 13 July 1573 om hongersnood". Title in modern writing: Cort ende waarachtich verhael van alle geschiedenissen, handelingen, aenslagen, stormen ende schermutselingen in ende voor der stadt Heerlem or Kort en waarachtig verhaal van alle geschiedenissn, handelingen, aanslagen, stormen en schermutselingen in en voor de stad Haarlem. Very rare, not in STCN. ref. nr. 65507
Exhibitor: Antiquariaat Arine van der Steur


Follow us


SEE ALSO:
ILAB Congress 2020

Header image

Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Johannes Blaeu, 1649

Copyright

Stichting Europese Antiquarenbeurs, 2019
Back to Top