Amsterdam International Antiquarian Book & Map Fair

Selected Highlights


Exhibitor

Antiquariaat De Roo
Van Meelstraat 12
NL-3331 KR Zwijndrecht
The Netherlands

Contact

Bart de Roo

Phone

+31-78-6124081 +31-78-6124081

Email

info@derooboeken.nl

Website

www.derooboeken.nl

METEREN, Emanuel van Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen Staet, Handel, Oorloghen ende Gheschiedenissen van onsen tyden, etc. Mede vervattende eenige baerder Ghebueren handelinghen. Voor de tweede ende leste reyse over-sien, verbetert ende vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-standt van Wapenen ende Vrede, in ?t Jaer 1608. Schotland buyten Danswijck, Hermes van Loven (Voor den Autheur) (Amsterdam) 1609/1610 (gegraveerde titelpagina, 3, portret, 3) 244, CXCIX, 167 (23), 36 (1) folia. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben en beslag, Folio (Boekblok licht gebruind, enkele wormgaatjes in de marges, verso kaart geheel verstevigd, de tekstkolommen blijven leesbaar.)

Historisch standaardwerk over de Nederlandse geschiedenis vanaf de veertiende eeuw tot 1608 door de historicus en annalist Emanuel van Meteren (1535-1612). Van Meteren baseerde zijn werk op documenten en zijn eigen ervaringen en vulde de geschiedenis aan bij het uitbrengen van een nieuwe uitgave, zijn werk wordt vooral gewaardeerd om de beschrijving van de eerste decennia van de Tachtigjarige Oorlog. Geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, portret van Van Meteren in het voorwerk, 37 ovale portretgravures in de tekst en een zeer zeldzame uitvouwbare kaart getiteld: ?Inferior Germania?. De kaart heeft als tweede en derde titel: ?Geographica XVII Inferioris Germaniae regionum tabula? = ?Geographische beschrivinge der XVII Nederlanden? waarbij de titelcartouche rijkelijk is versierd met de wapenschilden van de afgebeelde provincies. De kaart werd in 1593 uitgegeven te Amsterdam door Jodocus Hondius de Oudere (1563-1612) en is later op zeer aantrekkelijke wijze met de hand gekleurd. De afmetingen van de gravure zijn 40 x 56 cm. de schaal ca. 1:1.000.000. Deze kaart is in de eerste staat (versie b), waarbij de achterzijde is bedrukt met vier kolommen tekst met daarin de beschrijving van de kaart door Van Meteren daar deze versie van de kaart bedoeld was voor deze uitgave van het werk. Gebonden in een aantrekkelijke blind-gestempelde leren band met beslag bestaande uit 8 hoek-stukken, 2 sloten, 2 centrale ornamenten en een sierstrip op zowel het voor- als achterplat. Een aantrekkelijk geheel geïllustreerd met een zeldzame vroege kaart.
Exhibitor: Antiquariaat De Roo


Follow us


SEE ALSO:
ILAB Congress 2020

Header image

Amstelodami Celeberrimi Hollandiae Emporii Delineatio Nova, Johannes Blaeu, 1649

Copyright

Stichting Europese Antiquarenbeurs, 2019
Back to Top